FC Barcelona, Juventus i Real Madryt wyrażają zadowolenie z podjętej dzisiejszego dnia decyzji sądu, w której nakazano UEFA natychmiastowe zaprzestanie wszelkich działań skierowanych przeciwko założycielom Superligi, w tym zakończenia dochodzenia dyscyplinarnego przeciwko tym trzem klubom. Stwierdzono również nieważność kar finansowych oraz innych restrykcji nałożonych na pozostałe dziewięć klubów, dzięki czemu unikną one postępowania dyscyplinarnego.

Sąd ponownie wsparł postawę klubów promujących Superligę i odrzucił apelację, którą planowała UEFA, potwierdzając ostrzeżenie, że w przypadku niezastosowania się do postanowień, możliwe jest nałożenie na UEFA sankcji finansowych oraz odpowiedzialności karnej. Sprawą zajmie się Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, który przejrzy się kwestiom monopolu UEFA w europejskiej piłce nożnej.

Naszym obowiązkiem jest stawianie czoła wyzwaniom, z jakimi mierzy się futbol. UEFA przywłaszczyła sobie rolę jedynego regulatora, operatora, właściciela i organu zarządzającego europejskich rozgrywek. Obecny monopol stanowi konflikt interesów i bardzo szkodzi piłce nożnej oraz równowadze rozgrywek. Obecne kontrole finansowe są nieadekwatne i nieobiektywne. Kluby, które biorą udział w europejskich rozgrywkach, mają prawo nimi zarządzać.

Jesteśmy zadowoleni z faktu, że nie będziemy ciągle narażeni na groźby ze strony UEFA. Jesteśmy oddani celowi rozwoju Superligi w sposób konstruktywny i solidarny, biorąc pod uwagę kibiców, piłkarzy, trenerów, kluby, ligi, stowarzyszenia oraz krajowe i międzynarodowe federacje. Wiemy, że niektóre elementy naszej propozycji muszą zostać zmienione i poprawione za pomocą wspólnego dialogu w celu osiągnięcia pełnego porozumienia. Wierzymy, że projekt będzie sukcesem, zawsze w zgodzie z normami Unii Europejskiej.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.