Regulamin

Każda osoba zakładając konto w serwisie BarcaFans.pl jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich punktów zawartych w regulaminie.

Na stronie zabronione jest:

– spam, pisanie bezsensownych komentarzy i reklamowanie stron konkurencyjnych.

– używanie wulgaryzmów, szerzenia treści rasistowskich i erotycznych.

– pisanie w stylu ”TrAmWaJ jEdZiE dO kRaKoWa.”

– posiadanie kilku kont.

– Zabrania się pisania komentarzy pod poprzednim swoim udzieleniem, chyba, że poprzedni komentarz napisany został już dawno, lub sytuacja wymaga odświeżenia tematu.

–  pisanie drukowanymi literami.

–  pisanie bezsensownych komentarzy, które składają się z kilku słów.

– posiadanie avataru z treściami rasistowskimi, erotycznymi, wulgarnymi bądź promującymi inną stronę internetową.

Postanowienia ogólne:

– Korzystanie z serwisu jest dostępne dla wszystkich osób, które poprzez akceptację regulaminu założyli konto.

– Wszystkich użytkowników obowiązuje wzajemny szacunek i tolerancja.

– Każdy użytkownik ma prawo do nie zgodzenia się z czyjąś opinią, jednakże nie ma prawa do jej obrażania.

– Przed dodaniem komentarza każda osoba zobowiązana jest do sprawdzenia czy treść jest napisania poprawnie i jest odpowiednia do danej wiadomości.

– Administrator lub Moderator może edytować/ usunąć dany komentarz gdy ten narusza regulamin.

– Każdy użytkownik ma prawo powiadomić redakcję o tym czy ktoś narusza regulamin.

– Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności cywilnoprawnej.

– Jeśli ktoś naruszy regulamin zostanie zBANowany na czas nieokreślony.

– Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem: 25.01.2021

– Regulamin może ulec zmianie, a każdy użytkownik zostanie o tym zawsze poinformowany.